tweeduizend kunstkistjes

  

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Op  basisschool De Driemaster werd in de maanden november, december 1999 en vanwege de grote belangstelling ook nog in januari 2000, een kunstzinnig project tentoongesteld in een oplage van het getal tweeduizend.

Alle 350 leerlingen, het hele leerkrachtenteam, alle ouders, opa' s en oma' s, studenten van de naburige IPABO-opleiding, de bijbehorende docenten van de Hogeschool, het schoolbestuur, de schoolinspectie Noord-Holland, de Onderwijs Begeleidings Dienst, bisdom Haarlem, een zeer groot aantal wijkbewoners, de Alkmaarse wethouder van onderwijs, diverse oud-leerlingen en verder iedereen die met de genoemde school te maken heeft, deden hieraan mee. Ruim zeshonderd verschillende personen in alle leeftijdsklassen hebben een zeer groot en gemeenschappelijk kunstobject samengesteld.

Mede vanwege de komst van het jaar 2000 werden tweeduizend kistjes gevuld met artistieke werkstukken. De voorbereidingen voor dit uitzonderlijke kunstproject waren al gestart in december 1998. Een werkboek voor de leerkrachten werd gebruikt als ideeŽnbron. Het doel was een creatief project te organiseren, waarbij iedereen iets kon maken wat in zijn/haar mogelijkheden ligt. De vondst van honderden houten kistjes op de zolder van een leegstaande kaasfabriek was de start van het project . Deze houten kistjes, van 10 bij 20 centimeter, ooit gebruikt ter bereiding van smeerkaasblokken, werden door alle deelnemers gevuld met vondsten en verhalen. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen verhaal, die allemaal gebundeld worden tot een groot kunstwerk. Meermalen hebben de deelnemers brieven gekregen met uitleg, suggesties en de stand van zaken. Alle kunstuitingen werden, na het maken en inleveren, gezamenlijk tentoongesteld. Op deze manier is een wand ontstaan van meters hoog en vele meters lang. Een apart lokaal werd hiervoor verbouwd tot expositieruimte.

Alle tweeduizend houten kistjes werden dus bij elkaar gevoegd tot een geheel en als een groot kunstobject in De Driemaster tentoongesteld. Op maandag 8 november om 15.00 uur werd de tentoonstelling, onder zeer grote publieke belangstelling, geopend, door de wethouder van onderwijs van Alkmaar. Ook hij had een kistje gevuld. 

Tijdens de schooluren is dit kunstwerk vrij te bezichtigen geweest voor iedere belangstellende. De belangstelling was enorm. 
Honderden mensen uit 
het hele land 
hebben de tentoonstelling bezocht. 

Het Jeugdjournaal heeft opnamen 
gemaakt en uitgezonden, 
TV-Noord-Holland, 
regio-TV10 en 
Kunstnet-TV 
waren enthousiast en hebben 
diverse reportages gemaakt. 
Radio Alkmaar heeft meermalen 
een verslag gemaakt.

Radio Noord-Holland heeft een reportage met interviews uitgezonden. Op diverse internet-websites werd het project vermeld. Tientallen publicaties in diverse dagbladen en tijdschriften volgden.

Het tv-programma Fris en Chips van Peter-Jan Rens van RTL4 heeft ook een reportage 
gemaakt over het project. 

Een gedeelte van de tentoonstelling heeft in de Alkmaarse Centrale Bibliotheek gestaan.

Het Zaans Museum heeft de gehele collectie van De Driemaster tentoongesteld. Het concept is daarbij volledig overgenomen en uitgebreid onder grote belangstelling van vele bezoekers. 

Zelfs het ministerie van VROM heeft een workshop gehouden, waarbij ambtenaren onze kistjes vulden met artistieke vondsten. De Driemaster was hierbij als eerste bedenker uitgenodigd.

In het kader van de Alkmaarse Cultuurprijs 2000 heeft de school de 
Eerste Aanmoedigingsprijs 
gekregen voor het kunstzinnig initiatief.

Tevens heeft de school de Derde Onderwijsprijs van de provincie Noord-Holland 
ontvangen voor het gehele project.

 

 

idee, initatief opzet en begeleiding  kunstproject © Rob Komen